UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ

Vážení zákazníci PÚ, zveřejňujeme pro vás informaci o možnostech, jak lze naložit se slitinou z drahých kovů obsahující kadmium, které je dle Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 nepřípustné užívat a uvádět na trh.

Možnost odkupu tohoto materiálu poskytuje firma Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (www.kovopb.cz) po dohodě s obchodní manažerkou divize Drahé kovy, paní Alenou Duškovou.

Slitinu z drahých kovů obsahující kadmium lze také nechat ekologicky zlikvidovat např. firmou Safina, a. s.  - Výkup odpadů    s obsahem drahých a nebezpečných kovů.

Puncovní úřad se omlouvá za delší lhůty puncovní kontroly z důvodu velkého nárůstu počtu předkládaného zboží a z důvodů personálních. V případě dotazů se obracejte přímo na ředitele OPK Mgr. Kopečného na telefon 607 081 948. Děkujeme za pochopení.

Puncovní úřad pořádá seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi". Seminář se koná 8. 4. 2024 na Puncovním úřadu v Praze. Podrobnosti k semináři najdete v aktuálních informacích.

Vážení klienti doporučujeme využít možnost rezervovat si termín návštěvy úřadu on-line přes rezervační systém na adrese:

https://puncovni-urad.reservio.com/.

Klienti s rezervovaným termínem mají přednost!

Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

Vážení zákazníci, ve dnech 14. 2. a 21. 2. bude gemologická poradna uzavřena.

Vážení zákazníci, ve dnech 26. 2. a 18. 3. bude poradna pro oceňování šperků uzavřena.

Oceňování šperků: Pondělí 14:00 - 17:00  
Gemologická poradna: Středa    9:00 - 12:00  

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení probíhá výhradně na pracovišti v Praze.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.

Poslání Puncovního úřadu

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Internet a PÚ:

Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Aktuální informace

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Seminář "Puncovnictví v praxi" 8. 4. 2024
13.02.2024
Seminář "Puncovnictví v praxi" 19. 3. 2024
05.02.2024
Seminář "Zkoušení na kameni" 7. 11. 2023
30.10.2023
Aukce cenností 15. 11. 2023
19.10.2023
Seminář "Puncovnictvi v praxi" 13. 11. 2023
09.10.2023
Seminář „Puncovnictví v praxi" 14. 6. 2023
09.10.2023
Osvědčení o řízení kvality v úřadu
21.06.2023
Seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost „Puncovnictví v praxi"
12.04.2023
Výroční zpráva za rok 2022
02.03.2023
Parkovací místo pro klienty PÚ v Červeném Kostelci
02.02.2023
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
10.01.2023
Varování – pozlacené stříbrné řetízky se zlatým zakončením na obou stranách
06.09.2022
Výroční zpráva za rok 2021
20.04.2022
Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 15. Listopadu 1972) - oznámení depozi
01.06.2021
Přeložené texty Konvence
18.01.2021
UPOZORNĚNÍ - uznávání punců Velké Británie
03.12.2020

další zprávy>>