Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 28.2.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Legislativa

Zde naleznete odkazy na hlavní předpisy upravující puncovnictví v České republice. Tyto předpisy v aktuálním znění jsou uveřejněny také na stránkách (Portálu veřejné správy).

539/1992 Sb. zákon ze dne 4. listopadu 1992 o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) ve znění zákonů č. 19/1993 Sb., č. 127/2003 Sb., č. 157/2006 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 157/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška 364/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)