Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 27.3.2015 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky Přístupnost

 
   
 

 

Legislativa

Zde naleznete odkazy na hlavní předpisy upravující puncovnictví v České republice. Tyto předpisy v aktuálním znění jsou uveřejněny také na stránkách (Portálu veřejné správy).

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb.a zákona č.157/2006 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 53/1993 Sb., ze dne 15. ledna 1993, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 364/2003 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon č. 157 Sb., kterým se mění zákon č.19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)