Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 19.4.2015 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky Přístupnost

 
   
 

 

Elektronické obchodování

Informace pro klenotníky obchodující prostřednictvím internetu a pro jejich zákazníky

Seznam firem, které s Puncovním úřadem uzavřely dohodu o umožnění internetových kontrolních nákupů
Znění dohody o umožnění internetových kontrolních nákupů

logo signatářů dohodyV poslední době se i v našem oboru začíná používat technicky pokročilý způsob obchodování, a to prostřednictvím internetu. Puncovní úřad (PÚ) má v současné době přehled o téměř stovce klenotnických firem, které takto prodávají svoje zboží s použitím nákupních košů, nákupních formulářů, automatizovaných objednávek, e-bankovnictví a pod., nebo je prezentují a současně uvádějí na svých webových stránkách e-mailovou adresu, kde lze také požádat o zaslání balíčku na dobírku.

To je pro PÚ zcela nová situace, s níž dosavadní právní předpisy nemohly počítat. Puncovní zákon a ostatní právní předpisy v našem oboru zjednodušeně řečeno mají cíl

- chránit zákazníka před nakoupením nekvalitního zboží v oboru, kde na výrobku nelze ani po delší době bez provedení kvalifikovaných testů rozeznat, odpovídají-li jeho parametry (ryzost) deklarovaným,

- chránit řádné výrobce a obchodníky v oboru před působením osob a firem, používajících nekalých způsobů výroby a obchodování a

- chránit stát před daňovými úniky a podloudným dovozem.

Proto má úřad zákonem danou povinnost vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti a provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce. Dosud byly inspekce vykonávány na všech místech, která byla zaregistrována jako sídla a prodejny klenotnických firem, tedy všude, kde se zboží legálně prodávalo (vč. např. zastaváren). Nyní je PÚ postaven před problém provádět kontroly i ve firmách, které obchodují internetově.

To je však prozatím téměř neschůdné, neboť některé firmy na webových stránkách neuvádějí svoji adresu a navíc i firmy uvádějící svoje sídlo a prodejny mohou zboží odesílat z různých míst, nejen z místa, které je zaregistrováno a kdykoli vystaveno možnosti inspekce. Internetově obchodující firma však není k větší "transparentnosti" nucena žádným předpisem.

Tím se obchodování s klenoty dělí na dvě kategorie: klasické obchodování, kde je hrozbou inspekce a případných sankcí výrazně ztížena možnost nekalého obchodování, a internetové obchodování, kde kontrola prozatím není všude proveditelná.

Než bude tato situace po právní stránce upravena (bude-li), musí PÚ pro naplnění svých povinností nacházet náhradní metody, bohužel o něco složitější. Prozatím se jedná o dvě opatření:

Od prvního října 2002 je na všech pracovištích PÚ pro styk se zákazníky předložené zboží, nakoupené na internetu (s řádnou dokumentací nákupu), na počkání posouzeno, zda vyhovuje ustanovením puncovního zákona(toto opatření se týká i zdokumentovaných zásilkových nákupů, kde je problematika podobná).

Kromě toho se PÚ rozhodl pro zavedení systému kontrolních nákupů. Jelikož oprávnění puncovní inspekce provádět kontrolní nákupy není uvedeno v dosavadních předpisech, je nezbytné řešit celou záležitost smluvně. Proto se PÚ rozhodl, že vyjde z toho, že většina řádných internetových obchodníků uvítá možnost svoji důvěryhodnost veřejně prokázat. Úřad tedy osloví firmy, které s klenotnickým zbožím na internetu obchodují, a nabídne jim takovou dohodu, že pokud firma umožní úřadu vykonávat u ní kontrolní nákupy (tím, že po provedení takového nákupu bude ochotna vzít zboží zpět a vrátit zaplacenou částku, aby úřad na nákupy nemusel čerpat prostředky), bude uvedena na úředním, veřejně přístupném seznamu firem, které posílily svoji důvěryhodnost umožněním kontrolních nákupů. Firma bude moci tento fakt využít při získávání zákazníků.

V současné době jsou e-firmám v našem oboru, na něž získá PÚ kontakt, rozesílány informační e-maily s návrhem, aby podepsaly s úřadem dohodu o umožnění kontrolních nákupů. Její text si můžete přečíst (nebo vyplněný vytisknout) po kliknutí na tento odkaz: DOHODA*). Návrh je samozřejmě určen i pro klenotnické firmy, které PÚ neoslovil, protože o nich prozatím neměl informaci, že obchodují na internetu, ale které tento typ obchodování využívají nebo se k tomu připravují.

Puncovní úřad věří, že mu tato opatření pomohou plnit úkoly dané zákonem a především pomohou celému českému klenotnickému oboru, aby si udržel svoji dosavadní dobrou pověst a důvěryhodnost i ve věku internetu.

*)

a) název dokumentu byl v průběhu rozesílání změněn ze "Smlouva" na "Dohoda" a v textu byly provedeny drobné formulační úpravy proti původně zveřejněnému konceptu. Jedná se však stále o tentýž dokument se stejným věcným obsahem a se všemi firmami, které se přihlásily, jsou rovnocenně uzavírány Smlouvy i Dohody a firmy jsou poté zařazeny na SEZNAM FIREM, KTERÉ S PUNCOVNÍM ÚŘADEM UZAVŘELY DOHODU O UMOŽNĚNÍ INTERNETOVÝCH KONTROLNÍCH NÁKUPů;

b) po zkušenostech s uzavíráním prvních smluv a dohod podrobněji popisujeme vlastní technický postup: po kliknutí na slovo DOHODA zájemce vyplní formulář, vytiskne ve dvou kopiích a opatřený platným firemním podpisem jej zašle poštou na adresu:

M. Pilecký, Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1. Dokument bude obratem potvrzen Puncovním úřadem a jedna kopie bude odeslána zpět.