Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.

Webové stránky Puncovního úřadu splňují všechna pravidla daná vyhláškou MV č. 64 ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informaci souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (Vyhláška o přístupnosti).

Jedinou mírnou odchylkou je jednoduchost způsobu nastavení velikosti písma podle pravidla č.7, kdy například v Internet Exploreru firmy Microsoft je před samotným zvětšením či zmenšením velikosti písma nutné změnit v nabídce Nástroje/Možnosti Internetu nastavení okna pod tlačítkem "Usnadnění" tak, aby bylo zaškrtnuto políčko "Ignorovat velikosti písem definované na webových stránkách".