Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb

Puncovní úřad se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.puncovniurad.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky Puncovního úřadu (www.puncovniurad.cz).

Stav souladu

Tyto internetové stránky (www.puncovniurad.cz) jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 6. 2020.

Metoda pro vypracování prohlášení dle výše uvedeného čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 byla následující: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Prohlášení bylo revidováno dne 17. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či oznámení o problémech s přístupností těchto stránek prosím zasílejte na adresu

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz