UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ

Počínaje listopadem 2021 zajišťujeme v rámci zkvalitňování služeb klientům Puncovního úřadu v Praze otevírací dobu každý pracovní den s výjimkou 31. 12., kdy budou všechna pracoviště PÚ z důvodu inventur zavřená.

Od 27. do 31. 12. budou uzavřena pracoviště Plzeň a Tábor. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti, pobočka Brno bude v období 7. 1. - 12. 1. 2022 z důvodu výměny oken uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení klienti, pracoviště Plzeň je otevřeno každé pondělí od 10:00 do 17:00 a úterý od 8:30 do 14:30.

Příjem zboží na pracovišti v Plzni prosím domluvte dopředu na tel. č. +420 601 369 544.

Na pracoviště v Plzni nezasílejte zboží poštou!

Případné změny sledujte zde na webu PÚ.

Předkladatelé s přiděleným pracovištěm v Plzni mohou své zboží po telefonické domluvě předložit i na jiném pracovišti, případně zboží zaslat na jiné pracoviště poštou.

Děkujeme za pochopení.


Vážení klienti doporučujeme využít možnost rezervovat si termín návštěvy úřadu on-line přes rezervační systém na adrese:

https://puncovni-urad.reservio.com/.

Klienti s rezervovaným termínem mají přednost!

Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

Oceňování šperků: Pondělí 14:00 - 17:00  
Gemologická poradna: Středa    9:00 - 12:00  

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení probíhá výhradně na pracovišti v Praze - časová rezerva při příjmu materiálu nad 200g (1 hodinu před koncem otevírací doby) viz dále ve zprávách z úřadu.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.

Poslání Puncovního úřadu

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Internet a PÚ:

Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Aktuální informace

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 15. Listopadu 1972) - oznámení depozi
01.06.2021
Výroční zpráva za rok 2020
12.04.2021
Přeložené texty Konvence
18.01.2021
UPOZORNĚNÍ - uznávání punců Velké Británie
03.12.2020

další zprávy>>