Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost „Puncovnictví v praxi"

Puncovní úřad pořádá několikrát ročně seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi".

Seminář vede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.

Obsahem semináře je seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času je věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

- Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1
- Cena za účast: 500 Kč

Zájemci o účast na příštím semináři zašlou svůj kontakt na e-mailovou adresu kopecny@puncovniurad.cz.