Správce osobních údajů

Puncovní úřad, se sídlem Kozí 4, 110 00 Praha 1
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Výčet agend, v kterých se zpracovávají osobní údaje ke stažení

Pro výkon práv se může každý subjekt údajů obrátit na Správce a to:
Telefonicky na telefonním čísle +420 224 851 111 –Mgr. Jarmila Marta Šmardová, e-mailem na adrese – nebo písemně na adrese Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Subjekt má dále právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.

Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů ke stažení