Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 18.1.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Oddělení zkušebních laboratoří

zkušební analytická laboratoř č. 1064 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci
   

Oddělení zkušebních laboratoří Puncovního úřadu v Praze je v současnosti jedinou akreditovanou laboratoří pro zkoušení drahých kovů v České republice. Laboratoř je součástí Puncovního úřadu a má dlouholetou tradici naplněnou zkušenostmi. Své služby nabízí různorodému spektru zákazníků – státním institucím, firmám, živnostníkům i široké veřejnosti.

V rámci akreditace, kterou poprvé získala v roce 1994 u Českého institutu pro akreditaci, má zkušební laboratoř zpracován systém kvality, který je zárukou dosahování technicky platných, přesných a spolehlivých výsledků. Výsledků, které mají platnost ve všech zemích Evropské unie. Aktuální osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 je v rozsahu čtyř metod stanovení obsahu drahých kovů v klenotnických slitinách a roztocích. Všechny tyto metody vycházejí z platných technických norem. Laboratoř dále nabízí doplňkové analýzy podle vlastních neakreditovaných metod.