Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Seminář „Puncovnictví v praxi" 14. 6. 2023

Puncovní úřad pořádá, již po několikáté, seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi".
Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.
Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.
• Termín konání: 14. června 2023 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.
• Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1.
• Cena za účast: 500 Kč.
• Účastnický poplatek bude možno hradit pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 9. 6. 2023 (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři).
• Variabilní symbol: jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.
PLATBU PROVÁDĚJTE AŽ PO ODESLÁNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE!
• Potvrzení o úhradě účastnického poplatku (daňový doklad) obdrží účastník na semináři (v případě neúčasti se zaplacený účastnický poplatek nevrací).
• Přihlašování bude probíhat od 15. 1. 2023 prostřednictvím online formuláře ZDE
Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy, které můžete zasílat již před konáním semináře na e-mailovou adresu: kopecny@puncovniurad.cz. Otázky budou zodpovězeny na semináři.
Mgr. Roman Kopečný