Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Seminář "Puncovnictvi v praxi" 13. 11. 2023

Puncovní úřad pořádá seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi". Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly. Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků. • Termín konání: 13. listopadu 2023 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 - 5 hodin (dle počtu otázek). • Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1. • Cena za účast: 500 Kč. • Účastnický poplatek bude možno hradit pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 8. 11. 2023 (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři). • Variabilní symbol: jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. PLATBU PROVÁDĚJTE AŽ PO ODESLÁNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE! • Potvrzení o úhradě účastnického poplatku (daňový doklad) obdrží účastník na semináři (v případě neúčasti se zaplacený účastnický poplatek nevrací). Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy, které můžete zasílat již před konáním semináře na e-mailovou adresu: kopecny@puncovniurad.cz. Otázky budou zodpovězeny na semináři. Mgr. Roman Kopečný