Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Případ zlatých cihliček s wolframem

Puncovní úřad sleduje zprávy o podvodu s falešnými cihličkami, které přinesly sdělovací prostředky. Pro pomoc majitelům cihliček podobného vzhledu a parametrů uvádí:
Z fotografií je zřejmé, že výsledná podvodná cihlička musí mít nižší hustotu než ryzí zlato resp. wolfram. Na webu PÚ v rubrice odpovědí na časté dotazy je jednoduchý návod, jak si může kdokoliv hustotu zkontrolovat, má-li k dispozici vhodné váhy. Viz http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/31_Urcovani_hustoty_materialu_verej.pdf. Součástí návodu je i tabulka udávající hustoty běžných kovů a slitin včetně slitin drahých kovů.
Kromě poskytnutí této informace Puncovní úřad činí další opatření pro případ, že by se podobný podvod znovu vyskytl. Předpokládáme, že na vzorku podvodných cihliček ověříme určitou metodu, a pak bude možné v kombinaci s měřením hustoty kontrolovat podobné případy nedestruktivně a v relativně krátké době.
Pozn.: Jako nejrychlejší, ale nejméně přesnou kontrolu hustoty předmětu jednoduchého geometrického tvaru lze použít vydělení hmotnosti předmětu objemem předmětu. Ten zjistíme výpočtem ze změřených rozměrů.