Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Správní poplatky

Upozorňujeme, že dnem 16. ledna 2005 nabývá účinnosti nový sazebník správních poplatků, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 634/2004 Sb. Činnosti Puncovního úřadu se týkají sazby uvedené v položce č. 62, a to za přidělení, zrušení nebo převedení výrobní či odpovědnostní značky, jakož i za zápis registrované slitiny a ověření platnosti puncovní značky. Oproti dosavadnímu sazebníku se sazby nemění, pouze poplatku nově podléhá i přidělení odpovědnostní značky (200,- Kč), její převod (100,- Kč) a její zrušení (40,- Kč). Sazbám podléhá vyřízení žádosti o uvedené správní úkony, která byla podána v den účinnosti sazebníku nebo později. Žádosti ve věci odpovědnostních značek podané dříve se zpoplatňují podle dosavadních předpisů, to znamená, že správnímu poplatku nepodléhají.