Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Vývoj českého puncovnictví

Předkládáme čtenáři přepracovanou publikaci „Vývoj českého puncovnictví“

Předkládáme čtenáři přepracovanou publikaci „Vývoj českého puncovnictví“. Základ publikace byl vytvořen ve spolupráci p. Karla Täubla a Ing. Jiřího Kutila, CSc. koncem šedesátých let při práci na knize „Zlatnictví“. Rozhodnutí vytvořit samostatnou publikaci o historii puncovnictví v našich zemí bylo autory učiněno v té době. Pan Täubl shromáždil po usilovné práci v archivech po celé republice veškeré dostupné dokumenty, které dokládají vývoj v této pro odborníky velmi zajímavé oblasti. Dokumenty pak do podoby publikace uspořádali pracovníci tehdejší Státní zkušebny pro drahé kovy. Zvláštní zásluhy na jejím dokončení přísluší zejména paní Elišce Reicheltové. Publikace byla poprvé vydána v roce 1977, její dotisk doplněný o tehdy nové právní úpravy byl vydán v roce 1990. Toto vydání však již bylo rozebráno, a protože zásadní rozvoj Puncovního úřadu v posledních letech přinesl do naší práce řadu novinek, rozhodli jsme se publikaci „Vývoj českého puncovnictví “ přepracovat.
Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel. A tak mohlo české puncovnictví po „sametové“ revoluci v roce 1989 vykročit k dalšímu rozvoji. V nových podmínkách se Státní zkušebna pro drahé kovy vrátila k původnímu názvu Puncovní úřad a ten zažil v následujících deseti letech nebývalý technický i výkonnostní rozmach, který se pozitivně projevil i v mezinárodním uznání českého puncovnictví. Od roku 1993 je v platnosti nový puncovní zákon, který podstatnou měrou pomohl při udržení pořádku v oblasti výroby a dovozu zboží z drahých kovů. Množství vyzkoušeného a označeného zboží se v letech 1990 – 2000 znásobilo, například u stříbra až na trojnásobek. To bylo možno zvládnout pouze využitím moderních analytických přístrojů, nových technologií, výpočetní techniky a zřízením řady nových expozitur. Český Puncovní úřad se tak přiřadil čelným evropským puncovním institucím.
Současné vydání publikace „Vývoj českého puncovnictví“ je oproti vydání z roku 1990 rozšířeno o popis vývoje v posledních deseti letech. Na jejím přepracování se podílelo celé současné vedení Puncovního úřadu. Rozvoj informačních technologií se projevil i zde. Jednotlivé právní normy, které s puncovnictvím souvisí, jsou soustředěny na elektronickém mediu přiloženém do obalu. Nově byl také zpracován přehled osob, které byly od roku 1872 v čele Puncovního úřadu. Dřívější údaje se do doby vydání publikace nepodařilo získat, a budou o ně snad doplněna její další vydání.
Věřím, že tato útlá knížka, která se Vám dostane do rukou, pomůže ve Vaší orientaci v tak zajímavém oboru, jakým puncovnictví bezesporu je. Stejně tak věřím, že české puncovnictví bude stejnou zárukou kvality šperků i v době oslav 200 let svého trvání, v roce 2006 pravděpodobně již jako součást sjednocené Evropy, a že také v budoucnosti bude jako nyní pevnou oporou klenotnického oboru.

Ing. Martin Novotný, ředitel Puncovního úřadu

Praha, prosinec 2000

 

 

Vývoj českého puncovnictví

Obsah

* Předmluva

* Úvod

* Počátky vývoje našeho puncovnictví

** Staré puncovní značky

* Vznik puncovních úřadů

* Puncovnictví v Rakousku-Uhersku

** Zavedení povinného puncování a přepuncovací akce

** Peněžní bankrot a povinné odevzdání stříbra

** Puncovní zákony

* Puncovnictví v Československé republice do roku 1939

* Puncovnictví v době protektorátu Čechy a Morava

* Puncovnictví po druhé světové válce do vzniku České republiky

** od roku 1939 do účinnosti nového puncovního zákona

* Současné puncovnictví

** Puncovní úřad v průběhu devadesátých let

* Vedoucí představitelé puncovní služby na území České republiky

* Obrázky historických dokumentů

** Patent Karla VI.

** Patent Marie Terezie

** Nový řád Bratrstva měšťanských zlatníků, stříbrníků a výrobců ozdobných předmětů

** Cirkulář C. K. českého zemského gubernia

** Mandát císaře Rudolfa II.

 

Přiložené CD, které je součástí publikace a je samostatně neprodejné, dále obsahuje:

- Texty současně platných českých právních předpisů o puncovnictví včetně textu Mezinárodní konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů

- České texty historických dokumentů o puncovnictví, platných na našem území od roku 1324 (císařské patenty, zákony, nařízení, cechovní řády)

- Souhrn puncovních značek platných na území ČR (tedy i historických)

- Popis různých falzifikátů (puncy, předměty) včetně 29 vyobrazení a jednoho videoklipu o falzifikátech a zastavárnách

- Informace o práci PÚ a o rozvoji jeho technického vybavení včetně čtyř krátkých videoklipů o pracovních činnostech a deseti fotografií z provozů PÚ

- Informace o souvislosti historie PÚ s historií staré Prahy (letecký snímek centra Prahy s odkazy na objekty, v nichž dříve sídlil PÚ včetně jejich stručné charakteristiky, čtrnácti klasických a dvou panoramatických fotografií)

 

Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v plné velikosti:

Přebal knížky