Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Seminář Puncovnictví v praxi

Puncovní úřad pořádá, již po několikáté, seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem "Puncovnictví v praxi".

Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.

Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví.
Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

• Termín konání: 29. listopadu 2021 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.
• Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1.
• V případě nepříznivé situace související s Covid-19 se bude seminář konat on-line.
• Cena za účast: 500,- Kč.
• Účastnický poplatek je možno hradit pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 19. 10. 2021 (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři).
• Variabilní symbol: jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte „Seminář“ a jméno a příjmení účastníka.
• Potvrzení o úhradě účastnického poplatku (daňový doklad) obdrží účastník na semináři (v případě neúčasti se zaplacený účastnický poplatek nevrací).
• Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře ZDE
• Každý účastník semináře je povinen prokázat se na místě konání v souladu s aktuálně platnou a účinnou legislativou
- potvrzením o negativním testu na SARS-CoV-2 nebo
- potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 nebo
- potvrzením o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2

Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy.

Mgr. Roman Kopečný