Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Omezení provozu úřadu

Mimo stanovené úřední hodiny, je možné si domluvit individuální termín s vedoucím příslušného pracoviště, a to za předpokladu naplnění bodu 2, odstavce b) (část „Omezení provozu úřadů“) mimořádných opatření na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020.
PÚ žádosti o individuální termín návštěvy mimo aktuální úřední hodiny vyhoví, pokud tím nedojde k porušení jiných krizových opatření a ohrožení pracovníků PÚ.