Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Srbsko členem Konvence

24. Června 2020 přistoupila Srbská republika k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů a stala se tak dalším členským státem Konvence.