Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Seminář "Puncovnictví v praxi"

Puncovní úřad pořádá, již po několikáté, seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem "Puncovnictví v praxi".
Seminář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.
Obsahem semináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.
• Termín konání: 4. listopadu 2020 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.
• Místo konání: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1.
• Cena za účast: 500,- Kč.
• Účastnický poplatek je možno hradit pouze převodem na účet č. 19-2728011/0710 do 28. 10. 2020. (platbu provádějte z účtu, který jste uvedli v registračním formuláři).
• Variabilní symbol: jako variabilní symbol uvádějte „333“, jako zprávu pro příjemce uveďte „Seminář“ a jméno a příjmení účastníka
• Potvrzení o úhradě účastnického poplatku obdrží účastník na semináři (v případě neúčasti se zaplacený účastnický poplatek nevrací).
• Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře, který naleznete ZDE.
Těšíme se na vaši účast a zvídavé dotazy.
Mgr. Roman Kopečný