Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Informace pro firmy obchodující s DK

Příkazem předsedkyně Puncovního úřadu č.1/2018 byly zrušeny souhlasy z minulého období pro zboží z drahých kovů kombinované s obecným kovem - text dokumentu ZDE.

Sdělením předsedkyně ze dne 6.6.2018 se uděluje předchozí souhlas pro tuzemské a cizí zboží v kombinaci drahého kovu s kovem obecným při splnění podmínek uvedených v odkazujícím dokumentu ZDE.