Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Publikace - SEZNAM PUNCOVNÍCH ZNAČEK PLATNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ke stažení je dispozici aktualizovaná tzv. zelená brožura - celkem ,56 str. (červen 2017) - SEZNAM PLATNÝCH A VÝBĚR NEPLATNÝCH PUNCOVNÍCH ZNAČEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Brožura.
Jedná se o předběžné znění, korektury ještě probíhají. Oficiálně platná bude až verze tištěná. Očekáváme, že změn bude velmi málo.