Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Informace k novele zákona o odpadech

Zákonem 223/2015 Sb. byl novelizován zákon 185/2001 Sb. o odpadech, a 1. 10. 2015 nabyl účinnosti.
V souvislosti s tím, že ze znění byl vypuštěn text říkající, že se zákon o odpadech nevztahuje na odpady drahých kovů, vznikly obavy, jak tento fakt dopadne na klenotnické a příbuzné obory činnosti. Po projednání záležitosti (MŽP, MPO, PÚ) vydalo Ministerstvo životního prostředí vysvětlující vyjádření, které může z velké části tyto obavy odstranit. Jeho text, zveřejněný na http://www.mzp.cz/cz/vyjadreni_mzp_drahe_kovy, můžete také číst ZDE.