Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 20.1.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Zprávy z úřadu

Z úřadu Výroční zprávy Další informace Legislativa Padělky
Zobrazit jako:
<< návrat zpět

Zneužívaný certifikát

Puncovní úřad obdržel několik upozornění, že v ČR působí firmy zabývající se výkupem drahých kovů, které zavádějícím způsobem prezentují určitý doklad získaný od úřadu.
Někteří pracovníci těchto firem se zúčastnili semináře "Zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni" a byl jim vystaven doklad, že se této výukové akce zúčastnili. Semináře pořádá Puncovní úřad v rámci pomoci odborné veřejnosti, především zlatníkům.
Některé firmy se na základě dokladu prezentují jako firmy "pověřené Puncovním úřadem k provádění výkupu drahých kovů" nebo dokonce "pověřené Puncovním úřadem k odbornému určování ryzosti". To je ovšem naprosto lživé tvrzení. Puncovní úřad upozorňuje, že
a) certifikát potvrzující, že určitá osoba absolvovala seminář na téma Zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni, potvrzuje pouze účast té osoby na semináři;
b) účastník semináře trvajícího dvě až tři hodiny si poslechl přednášku spojenou s praktickými ukázkami. Seminář zahrnoval základy zkoušení drahých kovů na kameni; na základě znalostí prezentovaných na semináři může osoba, která všechny tyto prezentované informace dokáže používat, v jednoduchých případech přibližně určovat ryzost materiálu, a je poučena o mezích využití těchto informací. Účastník semináře nebyl přezkoušen ze znalosti poskytnutých informací;
c) Puncovní úřad ničím nepověřil ani žádného účastníka semináře, ani žádnou firmu, z níž účastníci přišli;
d) aby se zájem o účast na semináři omezil spíše na klenotnické odborníky, budou další semináře zpoplatněny;
e) na takovéto zneužívání dokumentu se přímo nevztahuje puncovní zákon. Ale v případě, že Puncovní úřad narazí na další zneužívání nebo zavádějící prezentování svých dokladů, projedná s příslušnými orgány veřejné moci opatření proti nekalým obchodním praktikám.
f) vzhled zneužívaného certifikátu můžete vidět jen v mírně pozměněné podobě po kliknutí zde..