Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Změna v prodeji zkušebních látek a směsí

Vzhledem k hygienickým požadavkům a možnostem některých pracovišť Puncovního úřadu byl zastaven prodej zkušebních látek a směsí (tzv. zkušebních kyselin) na pracovištích Puncovního úřadu bez chemických laboratoří. Jedná se o expozitury Hradec Králové, Olomouc a Plzeň. Na ostatních pracovištích Puncovního úřadu prodej zkušebních látek a směsí pokračuje.