Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Platnost úředních nálezů o ryzosti na PÚ vytavených a analyzovaných slitků

Protože se objevilo několik dotazů na to, jakou platnost mají úřední nálezy o ryzosti a váze slitků vytavených a analyzovaných naším úřadem, vysvětlujeme:
Úřední nález připojený k slitku podle ust. § 33 odst. 1 puncovního zákona je podle ust. § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 19/1993 Sb. veřejnou listinou.
To znamená, že údaje na tomto nálezu jsou považovány za správné a pro každého závazné, ledaže by se prokázal opak.
Povinnost prokázat, že nález obsahuje nesprávné údaje, je na straně toho, kdo jej zpochybňuje.
Do doby učinění tohoto průkazu se údaje v nálezu považují za správné.
Proto není možné výsledky zkoušek uvedené v nálezu dále svévolně upravovat např. srážkami ze stanovené ryzosti nebo hmotnosti.
To samozřejmě platí pouze pro stav, kdy je zatavený bezpečnostní plastový sáček neporušen.