Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

K uznání švédských punců prozatím nedojde

Doplněk předchozí informace o uznávání zahraničních punců v ČR - bylo dokončeno posuzování švédského puncovního systému. Prozatím nelze považovat švédský systém za srovnatelný s českým, protože ve Švédsku je povolena určitá odchylka od ryzosti do nižších hodnot (tzv. negativní tolerance). Nově bude situace posouzena až poté, co dojde ve Švédsku v této věci ke změně předpisů, tedy k zákazu negativní tolerance. Z toho vyplývá, že zboží označené švédským puncem není považováno za řádně označené a před prodejem v ČR musí být předloženo k puncovní kontrole.