Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Uznávání zahraničních punců

Uznávání zahraničních punců

Uznávání zahraničních punců v České republice

 

Zpráva je podle potřeby průběžně aktualizována, toto je stav k 1. říjnu 2005

 

Kromě českých punců uznává Puncovní úřad

a) slovenské puncy na základě dohody platné od vzniku ČR (a nyní i na základě členství obou zemí v EU),

b) puncy tzv. konvenční na základě našeho členství v Konvenci (viz níže),

c) puncy některých členských států EU na základě našeho a jejich členství  v EU a na základě prozkoumání jejich puncovních systémů se závěrem, že poskytují označení vyjadřující srozumitelně a rozpoznatelně ryzost ekvivalentně podle českého puncovního zákona (shodný princip a úroveň puncovní kontroly včetně nezávislosti posuzovatele a včetně nemožnosti negativní odchylky ryzosti).

Puncy států, jejichž puncovní kontrolu uznáváme za rovnocennou naší, uznáváme v případech, že ryzosti, které reprezentují, vyhovují našemu puncovnímu zákonu, a to především ustanovení o nejnižší zákonné ryzosti 585 tisícin pro zlato a 800 tisícin pro stříbro a platinu. Zboží o nižší ryzosti, byť by bylo označeno platným puncem oné země, není dovoleno pro obchodování v tuzemsku dovážet. Naopak za platný punc je nutno uznat puncovní označení odpovídající jiné ryzosti, než je česká zákonná ryzost, pokud je ale tato cizí ryzost vyšší než nejnižší česká zákonná ryzost pro příslušný kov. Uznává se například polská značka pro zlato ryzosti 960/1000, ač takovou ryzost český puncovní zákon nezná, protože toto zboží, předloženo místo na polský na náš , by bylo také označeno platným puncem, byť i jiné číselné hodnoty (nejblíže nižší česká zákonná ryzost je ryzost č. 2, t. j. 900/1000).

U několika států s uznaným systémem existují dva typy punců v důsledku paralelní možnosti kontroly a označování zboží - buď nezávislou institucí, nebo výrobcem. V těchto případech pochopitelně uznáváme jen puncy nezávislé instituce.

Puncovní systémy jednotlivých států EU byly posuzovány a některé z nich uznávány postupně, a nyní se dospělo ke stavu, jaký už bude po nějakou dobu platit v zásadě beze změny. Za platné označení jsou v ČR kromě českých punců uznávány puncovní značky  Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Posuzování švédského systému bude uzavřeno v nejbližší době, a pokud budou švédské puncy uznány, dojde k tomu pravděpodobně od 1. listopadu. U dalších států EU systém puncování není uplatňován nebo je zásadně odlišný od našeho, takže uznání jejich punců by musely předcházet velké legislativní změny buď v jejich zemích, v celé EU nebo v ČR.

 

Naše puncovní značky v EU

Z pohledu vývozu lze o našich puncovních značkách říci, že jsou dnes uznávány prakticky ve všech zemích Evropy, a to buď na základě našeho členství v EU, nebo proto, že náš puncovní systém je obecně vnímán jako dostatečně nezávislý a garantující ochranu spotřebitelů. V zásadě lze vyvážet do evropských zemí zboží opuncované českými puncy, aniž by bylo nutno je předkládat k další puncovní kontrole a novému označení, až na několik drobných odlišností, např. v případě Velké Británie je vždy požadováno také označení šperku ryzostním číslem v tisícinách. V Portugalsku je uznání našich punců principiálně možné, ale portugalská strana požaduje zaplacení nákladů na jejich proces přezkoumávání, což náš neakceptoval. Tato otázka bude řešena až v případě, že nastane potřeba ji řešit.

Vyobrazení uznávaných punců

            Vyobrazení jsou zveřejněna na webových stránkách (spolu s tímto informačním textem) a také jsou vyvěšena na jednotlivých pracovištích pro styk se zákazníky. V obou případech jsou u každého jednotlivého státu barevně vyznačeny konkrétní puncy, které v ČR platí.

 

Připomenutí logického faktu, který však naši zákazníci často neznají

            Dovezené zboží, které se nemusí předkládat k puncovní kontrole (především jde o zboží podlimitní hmotnosti – do 0,5 g/ks u zlata a do 3 g/ks u stříbra), nemusí být označeno ani puncem, ani odpovědnostní značkou; ryzostním číslem však podlimitní zboží označeno být musí.

 

Puncovní konvence

            Přesný název této mezinárodní konvence je  "Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů - The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (Hallmarking Convention), běžné je zkrácené označení "Konvence". Významným důsledkem úmluvy je, že každý z členských států může použít pro vývoz do ostatních členských zemí svoje "konvenční" značky, a ty jsou tam uznávány za platné. Členy konvence nejsou jak členské státy EU: Rakousko, Česko, Dánsko, Finsko, Irsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Pozorovateli, kteří se také chystají ke konvenci přistoupit, jsou Kypr, Maďarsko, Polsko a Ukrajina. Bližší údaje o tomto tématu lze najít na oficiálních webových stránkách Konvence <http://www.hallmarkingconvention.org/>.