Odpovědnostní značka

Firma: Ing. Senta Pavlata
Značka: SP
Typ: VIII
Skupina: 1