Výrobní značka

Firma: PETER TORHAN
Značka: PT
Typ: III
Skupina: 8