Výrobní značka

Firma: ONDŘEJ CHALUPA
Značka: OCh
Typ: III
Skupina: 2