Výrobní značka

Firma: BG Turnov s.r.o.
Značka: GTR
Typ: III
Skupina: 2