Odpovědnostní značka

Firma: BC. JITKA BROŽOVÁ
Značka: JB
Typ: VIII
Skupina: 8