Výrobní značka

Firma: PAVEL ČERNÝ
Značka:
Typ: III
Skupina: 6