Pravidla pro tavby

Tavení materiálů se provádí v Oddělení zkušebních laboratoří Praha a akreditovaná zkušební laboratoř (dále „OZL“), v pobočce Brno a v pobočce Ostrava. V mimopražských zkušebních laboratořích je hmotnost materiálu k tavení omezena technickými podmínkami jednotlivých pracovišť (pohybuje se v rozmezí od 5 g do 200 g) a taví se zde slitiny zlata a stříbra. V OZL se taví slitiny zlata a stříbra o hmotnosti od 5 g do 2 000 g a slitiny platiny o hmotnosti od 5 g do 25 g.

Slitiny zlata a stříbra o hmotnosti od 200 g do 2000 g se taví v indukční peci, hmotnostní limit je pouze orientační a je závislý na konkrétním druhu materiálu, zejména na jeho tvaru a objemu. Pokud pracovník příjmu po poradě s tavičem usoudí, že se předložené množství do tavicího kelímku nevejde, navrhne zákazníkovi rozdělení materiálu do více položek. Nebude-li s tím zákazník souhlasit, materiál se mu vrátí.