Assay Office Praha
Kozí 4
110 00 Praha 1
entry & issue: 225 982 271
auto exchange: 225 982 111
 Česká verze 25.2.2018
   

AO Home
Branches & Sub-bs
News
Requests for Info
Budget Info
Forms
Tariff of Fees
Legislation
FAQ
Registered Jewellers
E-shops
Hallmarks

 
   
 

 

Branches and Sub-branches

Detailed informations about Assay's Office branch or sub-branch.
<< back

Assay Office Praha

Address: Kozí 4
110 00 Praha 1
(show map)
110 00 Praha 1, Kozí 4/748
Phone: 225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue)
225 982 111 (ústředna-exchange)
Fax: 
E-mail: 
Mon: 8.00-12.00 13.00-17.00
Tue: 8.00-12.00 13.00-14.30
Wen: 8.00-12.00 13.00-17.00
Thu: 8.00-12.00 13.00-14.30
Fri: ZAVŘENO
Clerk Phonelist: +420 225 982 XXX (Linka)
Dept. Position Name Phone No. E-mail
100 0 ŘPÚ sekretariát Milena Červenková 202
100 0 ŘPÚ předsedkyně PÚ Ing. Jana Davídková 101
100 0 ŘPÚ personalista Zorka Marečková 233
100 0 ŘPÚ personalista Ing. Jolana Novotná 203
100 0 ŘPÚ exter.pracovník-zahr.vztahy Ing. Martin Novotný 204
100 0 ŘPÚ personalista Bc. Jaroslava Růžičková 281
200 0 OPI ředitel odboru puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 102
210 0 OCI referent výkonu státní správy Jana Barborová 221
210 0 OCI puncovní inspektor Bc. Roman Doubek 226
210 0 OCI inspektor Ing. Jan Douša 222
210 0 OCI vrchní puncovní inspektor Mgr. Roman Kopečný 227
210 0 OCI puncovní inspektor Miloš Menzl 223
210 0 OCI vedoucí oddělení centrálního inspektorátu Ing. Tomáš Neuman 224
300 0 OPKZ vedoucí odd. punc. kontroly a zkuš. lab. Ing. Irena Benešová 261
310 0 OZO prubíř, čakanovatel Eva Brůčková 257
310 0 OZO prubíř Daniela Doležalová 252
310 0 OZO prubíř Kateřina Hošková 284
310 0 OZO prubíř Pavla Hulešová 259
310 0 OZO samostatný prubíř Hana Chvílová 255
310 0 OZO prubíř Hana Jurová 256
310 0 OZO samostatný prubíř Iva Odarčenková 283
310 0 OZO prubíř Dagmar Pekárková 284
310 0 OZO prubíř Miloslava Rožníčková 255
310 0 OZO prubíř, čakanovatel Jitka Tulisová 284
310 0 OZO samostatný prubíř Jaroslava Zemanová 284
320 0 OZL samostatný prubíř, tavič Petr Bakalar 263
320 0 OZL prubíř Monika Kliková 261
320 0 OZL prubíř, tavič, údržbář Miloš Kobylka 262
3200 OZL prubíř Bc. Tomáš Charousek 106
3200 OZL prubíř Ing. Blanka Štajerová 264
330 0 OPV prubíř Andrea Černá 271
330 0 OPV prubíř Silvie Korýdková 271
330 0 OPV prubíř Petra Ménová 271
330 0 OPV samostatný prubíř Radka Vopálenská 271
410 0 OES mzdová účetní Zdenka Bílková 231
410 0 OES referent výkonu státní správy Marie Číčelová 232
410 0 OES pokladna Vladimíra Dušková 234
410 0 OES referent majetkové správy Barbora Knoblochová 239
410 0 OES ved. odd. ekonomicko-správního Iva Motlíková 109
4100 OES mzdová účetní Martina Novotná 231
420 0 OTR ved.odd. TR a VT, knihovna Bc. Blanka Dvořáčková 241
420 0 OTR správce IT Marek Hubata 238
420 0 OTR specialista TR a zahraničních vztahů Ing. Jaromír Klička 243
420 0 OTR specialista TR a zahraničních vztahů Ing. Miloslav Pilecký 104
420 0 OTR operátor VT, správce IT Ing. Lubomír Sláma 236
420 0 OTR správce IT Jiří Šnajdr 237
999 PÚ studovna 282
Dept. Position Name Phone No. E-mail