Assay Office Praha
Kozí 4
110 00 Praha 1
entry & issue: 225 982 271
auto exchange: 225 982 111
 Česká verze 19.3.2019
   

AO Home
Obligatory published informations
Provided services
Contacts
Electronic mail room
Requests for Info
Forms
Tariff of Fees
Legislation
FAQ
Registered Jewellers
E-shops
Hallmarks
Identification marks
Personal data protection

 
   
 

 

Branches and Sub-branches

Detailed informations about Assay's Office branch or sub-branch.
<< back

Assay Office Praha

Address: Kozí 4
110 00 Praha 1
(show map)
110 00 Praha 1, Kozí 4/748
Phone: 225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue)
225 982 111 (ústředna-exchange)
Fax: 
E-mail: 
Mon: 8.00-12.00 13.00-17.00
Tue: 8.00-12.00 13.00-14.30
Wen: 8.00-12.00 13.00-17.00
Thu: 8.00-12.00 13.00-14.30
Fri: ZAVŘENO
Clerk Phonelist: +420 225 982 XXX (Linka)
Dept. Position Name Phone No. E-mail
100 0 ŘPÚ předsedkyně PÚ Ing. Jana Davídková 101
100 0 ŘPÚ personalista Ing. Jolana Novotná 203
200 0 OPI ředitel odboru puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 102
210 0 OCI Odd.inspekce - registrace 221,229
210 0 OCI puncovní inspektor Bc. Roman Doubek 226
210 0 OCI inspektor Ing. Jan Douša 222
210 0 OCI puncovní inspektor Miloš Menzl 223
210 0 OCI vedoucí oddělení centrálního inspektorátu Ing. Tomáš Neuman 224
300 0 OPKZ vedoucí odd. punc. kontroly a zkuš. lab. Ing. Irena Benešová 261
310 0 OZO Příjem - dovoz 257
330 0 OPV Příjem 271
410 0 OES ved. odd. ekonomicko-správního Iva Motlíková 109
420 0 OTR ved.odd. TR a VT, knihovna Bc. Blanka Dvořáčková 241
600 0 ODB ředitel odboru Morava a Západní Čechy Mgr. Roman Kopečný 105
Dept. Position Name Phone No. E-mail