Branches and Sub-branches

Detailed informations about Assay's Office branch or sub-branch.

<< back

Puncovní úřad Praha

Address:
Kozí 4
110 00 Praha 1
(show map)
110 00 Praha 1, Kozí 4/748
Phone:225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue)
225 982 111 (ústředna-exchange)
Fax:
E-mail:

Mon:8.00-12.00 13.00-17.00
Tue:8.00-12.00 13.00-14.30
Wen:8.00-12.00 13.00-17.00
Thu:8.00-12.00 13.00-14.30
Fri:8.00-12.00

Clerk Phonelist: +420 225 982 XXX (Linka)

Dept. Position Name Phone No. E-mail
100 0 ŘPÚ předsedkyně PÚ Ing. Jana Davídková 101
200 0 OPI ředitel odboru puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 102
210 0 OCI puncovní inspektor Miloš Menzl 222
210 0 OCI vedoucí odd. centrálního inspektorátu Ing. Tomáš Neuman 222
210 0 OCI Odd. registrace 221,229
300 0 OPKZ vedoucí odd. punc. kontroly a zkuš. lab. Ing. Irena Benešová 261
310 0 OZO Příjem - dovoz 257
330 0 OPV Příjem 271
410 0 OES ved. odd. ekonomicko-správního Iva Motlíková 109
420 0 OTR vedoucí odd. tech. rozvoje a výpočetní techniky Ing. Martin Kindl 241
600 0 ODB ředitel odboru puncovní kontroly Mgr. Roman Kopečný 105
Dept. Position Name Phone No. E-mail