Branches and Sub-branches

Detailed informations about Assay's Office branch or sub-branch.

<< back

Puncovní úřad Praha

Address:
Kozí 4
110 00 Praha 1
(show map)
110 00 Praha 1, Kozí 4/748
Phone:225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue)
225 982 111 (ústředna-exchange)
Fax:
E-mail:

Mon:8.00-12.00 13.00-17.00
Tue:8.00-12.00 13.00-14.30
Wen:8.00-12.00 13.00-17.00
Thu:8.00-12.00 13.00-14.30
Fri:8.00-12.00

Clerk Phonelist: +420 225 982 XXX (Linka)

Dept. Position Name Phone No. E-mail
100 0 ŘPÚ předsedkyně PÚ Ing. Jana Davídková 101
200 0 OPI ředitel odboru puncovní inspekce Mgr. Josef Šťastný 102
210 0 OCI puncovní inspektor Miloš Menzl 222
210 0 OCI vedoucí odd. centrálního inspektorátu Ing. Tomáš Neuman 222
210 0 OTR pracoviště registrace Věra Šťastná, Jana Barborová 229,221
300 0 OZL vedoucí odd. zkuš. lab. Praha a akredit. zkuš. lab Ing. Irena Benešová 261
310 0 OPK příjem - dovoz 257
330 0 OPK pracoviště příjmu a výdeje 271
410 0 OES ved. odd. ekonomicko-správního Iva Motlíková 109
420 0 OTR vedoucí odd. tech. rozvoje a výpočetní techniky Ing. Lubomír Sláma 236
600 0 OPK ředitel odboru puncovní kontroly Mgr. Roman Kopečný 105
OPK vedoucí odd. Praha Jitka Tulisová 284
Dept. Position Name Phone No. E-mail