Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Oznámení PÚ Jablonec n. N. – PARKOVÁNÍ

S ohledem na zahájení několikaměsíční rekonstrukce inženýrských sítí před budovou PÚ je zakázán původní vjezd na Dolní náměstí, zrušeno parkoviště přes ulici, i vyhrazené místo před vchodem. Náhradní vyhrazené stání bylo zajištěno v prostoru náměstí, vjezd je povolen ulicí Soukenná, výjezd ulicí Kamennou, dle značení. K ověření oprávněnosti vjezdu a stání na náměstí umísťujte za čelní sklo automobilu Vaši identifikační kartu PÚ. S ohledem na omezený počet vytvořených míst prosíme o ohleduplnost a využívání pouze po nezbytnou dobu návštěvy PÚ. Děkujeme