Zprávy z úřadu

<< návrat zpět

Webinář „Puncovnictví v praxi“ 19. 5. 2021

Puncovní úřad pořádá, touto formou prvně, webinář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost s názvem „Puncovnictví v praxi“.
Ten navazuje na populární semináře, které Puncovní úřad pořádal v letech minulých. Forma pak vychází vstříc dalším zájemcům o problematiku puncovnictví a přitom zohledňuje epidemiologickou situace v naší zemi. Webinář se bude konat zdarma, je zamýšlen jako vstřícný krok a pomoc Puncovního úřadu všem, kteří nemohli z důvodu opatření souvisejících s koronavirem podnikat.

Webinář povede Mgr. Roman Kopečný, který dlouhá léta vykonával funkci puncovního inspektora, je soudním znalcem se specializací „Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek“ a v současnosti působí jako ředitel odboru puncovní kontroly.
Obsahem webináře bude seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti puncovnictví. Dostatek času bude věnován rovněž individuálním dotazům účastníků.

• Termín konání: 19. května 2021 od 9.00 hodin. Předpokládaná délka trvání: 3 hodiny.

Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře ZDE