Legislativa

Zde naleznete odkazy na hlavní předpisy upravující puncovnictví v České republice. Tyto předpisy v aktuálním znění jsou uveřejněny také na stránkách (Portálu veřejné správy).

539/1992 Sb. zákon ze dne 4. listopadu 1992 o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) ve znění zákonů č. 19/1993 Sb., č. 127/2003 Sb., č. 157/2006 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.

Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 157/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 250/2014 Sb.

Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška 364/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)