Elektronické obchodování

Informace pro klenotníky obchodující prostřednictvím internetu a pro jejich zákazníky

Seznam firem, které s Puncovním úřadem uzavřely dohodu o umožnění internetových kontrolních nákupů

Znění dohody o umožnění internetových kontrolních nákupů

logo signatářů dohody

Puncovní úřad nabídl již v roce 2002 subjektům registrovaným pro činnosti s drahými kovy, které začínaly na českém trhu obchodovat po internetu, uzavření smlouvy (později přejmenováno na uzavření dohody - dále už jen "dohoda") o umožnění anonymních internetových kontrolních nákupů. Tyto dohody umožňovaly Puncovnímu úřadu (PÚ) provádět občasné kontrolní nákupy v době, kdy ještě naše legislativa internetový způsob prodeje zboží z drahých kovů neznala.

Za takové umožnění dostaly subjekty, které dohodu podepsaly (dále jen "signatáři") a tedy jsou pod snadnější kontrolou než "nesignatáři", určitou satisfakci tím, že byly uvedeny v seznamu zveřejněném na webu PÚ. To je jakousi známkou toho, že se signatář neobává anonymních kontrol, a tedy i určitým potvrzením solidnosti signatáře.

Přestože se od té doby změnila situace a PÚ (ale i např. ČOI) má možnost provádět internetové kontrolní nákupy i bez uzavření dohody, je pro PÚ kontrola signatářských subjektů v určitém smyslu jednodušší z finančního hlediska. Proto v praxi dohod pokračuje PÚ po celá léta i nadále, i když od nynějška se text dohody mírně změní, zaktualizuje. Doposud uzavřené dohody samozřejmě nadále platí.

Principem dohody je to, že PÚ může kontrolně pod jinou identitou koupit nabízené zboží z internetového obchodu, a po kontrole se obrátí na signatáře, že šlo o kontrolní nákup. Signatář přijme zboží zpět a zaplacené peníze vrátí. Za to si může signatář na svoje webové stránky umístit logo PÚ odkazující na již zmíněný seznam signatářů na webu PÚ.

Důvody celé této aktivity:

Účelem puncovního zákona a ostatních právních předpisů v našem oboru je

Proto má úřad zákonem danou povinnost vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti, provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů, a za zjištěné závady ukládat sankce. A protože z principu není možné kontrolovat e-shopy návštěvou inspektora, je třeba provádět anonymní kontrolní nákupy.

Ještě upozorňujeme na to, že PÚ nemůže uzavřít dohodu se subjekty, které obchodují pouze s investičními slitky zlata nebo jinými komoditami, na něž se nevztahuje puncovní zákon. V případě, že prodejce investičních slitků má uzavřenu dohodu s PÚ na základě registrace a souběžného prodeje zboží ve smyslu puncovního zákona, nesmí předstírat, že je v rámci dohody kontrolován i jeho mimopuncovní sortiment.