Elektronická podatelna

Podle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně a dalších platných právních předpisů byla v Puncovním úřadu zřízena ePodatelna.

Upozornění:

Pro jednodušší elektronickou korespondenci nevyžadující náležitosti elektronického podpisu je vhodnější využít formuláře Žádosti o informace nebo e-mailové adresy . K dispozici jsou také adresy mimopražských pracovišť, viz Kontakty, kde jsou pracovníci podrobněji informováni o lokálních záležitostech.

ePodatelna Puncovního úřadu:

Pravidla potvrzování doručení zpráv:

Doručení zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. V případě výskytu škodlivého kódu v přijaté zprávě je zpráva vyřazena z automatického zpracování ePodatelnou a není zasláno potvrzení o doručení.

Akceptované formáty přijímaných zpráv:

Akceptované fyzické nosiče dat:

Další parametry přijímaných zpráv:

Seznam pracovníků PÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: