Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 24.1.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Elektronická podatelna

Podle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně a dalších platných právních předpisů byla v Puncovním úřadu zřízena ePodatelna.

Upozornění:

Pro jednodušší elektronickou korespondenci nevyžadující náležitosti elektronického podpisu je vhodnější využít formuláře Žádosti o informace nebo e-mailové adresy . K dispozici jsou také adresy mimopražských pracovišť, viz Kontakty, kde jsou pracovníci podrobněji informováni o lokálních záležitostech.

ePodatelna Puncovního úřadu:

Pravidla potvrzování doručení zpráv:

Doručení zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • datum a čas, kdy byla zpráva doručena
 • zaručená elektronická značka PÚ
 • číselný identifikátor zprávy přidělený ePodatelnou
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. V případě výskytu škodlivého kódu v přijaté zprávě je zpráva vyřazena z automatického zpracování ePodatelnou a není zasláno potvrzení o doručení.

Akceptované formáty přijímaných zpráv:

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.zip (komprimovaný dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory Microsoft Office Word)
 • formát *.xls (soubory Microsoft Office Excel)
 • formát *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf (soubory Adobe Acrobat)

Akceptované fyzické nosiče dat:

 • CD
 • USB flash disk

Další parametry přijímaných zpráv:

 • Zprávy s dokumenty Microsoft Office (*.docx, *.xlsx) jsou přijímány ve formátech kompatibilních s MS Office 2000, MS Office XP a MS Office 2010 a 2013.
 • Zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.

Seznam pracovníků PÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Ing. Jana Davídková , předsedkyně úřadu
 • Mgr. Josef Šťastný , zástupce předsedkyně