Oddělení zkušebních laboratoří Praha a akreditovaná zkušební laboratoř

zkušební laboratoř č. 1064 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Logo ILAC MRA L 1064 - Akreditační značka Zkušební laboratoře

Oddělení zkušebních laboratoří Praha a akreditovaná zkušební laboratoř Puncovního úřadu je nedílnou součástí systému puncovnictví v českých zemích s dlouholetou tradicí. V současnosti je jedinou akreditovanou laboratoří specializovanou na zkoušení drahých kovů v České republice. Osvědčení o akreditaci laboratoře zaručuje jak její odbornou způsobilost a kompetence k provádění stanovení drahých kovů ve slitinách a roztocích včetně tavení materiálů do slitků, tak i zabezpečení objektivity, nepředpojatosti a důvěrnosti všech činností.

Oddělení zkušebních laboratoří Praha a akreditovaná zkušební laboratoř vykonává nejen veškeré agendy ve své působnosti vyplývající z Organizačního řádu Puncovního úřadu, jakožto orgánu státní správy, ale nabízí své služby různorodému spektru zákazníků:

Aktuálně provádíme stanovení čtyřmi metodami v rozsahu akreditace dle přílohy Osvědčení o akreditaci a stanovení dalšími metodami mimo její rozsah. Přehled všech metod je uveden v odstavci Seznam závazných analytických metod.

Náhled osvědčení o akreditaci Náhled přílohy osvědčení   Náhled prohlášení o nestrannosti

Váhy Pec ICP Titrátor XRF Protokol