Oddělení zkušebních laboratoří

zkušební analytická laboratoř č. 1064 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci

Logo ILAC MRA L 1064 - Akreditační značka Zkušební laboratoře

Oddělení zkušebních laboratoří Puncovního úřadu v Praze je v současnosti jedinou akreditovanou laboratoří pro zkoušení drahých kovů v České republice. Laboratoř je součástí Puncovního úřadu a má dlouholetou tradici naplněnou zkušenostmi. Své služby nabízí různorodému spektru zákazníků – státním institucím, firmám, živnostníkům i široké veřejnosti.

V rámci akreditace, kterou poprvé získala v roce 1994 u Českého institutu pro akreditaci, má zkušební laboratoř zpracován systém kvality, který je zárukou dosahování technicky platných, přesných a spolehlivých výsledků. Výsledků, které mají platnost ve všech zemích Evropské unie. Aktuální osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018 je v rozsahu čtyř metod stanovení obsahu drahých kovů v klenotnických slitinách a roztocích. Všechny tyto metody vycházejí z platných technických norem. Laboratoř dále nabízí doplňkové analýzy podle vlastních neakreditovaných metod.

Náhled osvědčení o akreditaci Náhled přílohy osvědčení   Náhled prohlášení o nestrannosti

Obrázek zkušební laboratoře Obrázek zkušební laboratoře Obrázek zkušební laboratoře Obrázek zkušební laboratoře