Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 28.2.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ

Seminář "Puncovnictví v praxi" již 11. března 2020. Více informací a přihlašování v sekci Zprávy z úřadu


Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

Oceňování šperků:       Pondělí  14:00 - 17:00   Od 9. 3. do 30. 3. bude poradna uzavřena (náhradní termín ve středu 18. 3. 14 - 17 hod.)

Gemologická poradna:  Středa    9:00 - 12:00   Od 18. 3. do 1. 4. bude poradna uzavřena.

Více informací naleznete ZDE


Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení v probíhá výhradně na pracovišti v Praze - časová rezerva při příjmu materiálu nad 200g (1 hodinu před koncem otevírací doby) viz dále ve zprávách z úřadu.

 

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.
   
 

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

    Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

   
     

Internet a PÚ:
Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Seminář "Puncovnictví v praxi"
30.01.2020
Výroční zpráva za rok 2018
14.02.2019
Sdělení předsedkyně č.2/2018
13.12.2018
Uznávání zahraničních punců v České republice
06.11.2018
Informace pro firmy obchodující s DK
07.06.2018
Falešné řetízky a náramky
20.04.2018
Informace pro zákazníky s požadavky na tavení
26.02.2018
Publikace - SEZNAM PUNCOVNÍCH ZNAČEK PLATNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
15.11.2017
Doplňující komentář k zprávě ze dne 1.8. 2016 v TN-TV Nova
04.08.2016
PÚ o e-shopech ve zpravodajství TV Nova 2. 11. 2014
04.11.2014
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
06.10.2014

další zprávy>>