UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ


Vážení klienti, předkládat zboží na pracoviště Plzeň lze pouze tehdy, pokud je předkladateli (registrovanému subjektu) toto pracoviště přiděleno Puncovním úřadem.

Tito předkladatelé se již dále nemohou obracet na libovolná pracoviště jak platilo v době, kdy mělo pracoviště Plzeň omezený provoz. Děkujeme za pochopení.


Vážení klienti doporučujeme využít možnost rezervovat si termín návštěvy úřadu on-line přes rezervační systém na adrese:

https://puncovni-urad.reservio.com/.

Klienti s rezervovaným termínem mají přednost!

Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

Vážení klienti, v měsíci březnu bude otevřena Gemologická poradna pouze ve středu 29. 3. 2023. Děkujeme za pochopení.

V pondělí 20. 3. 2023 bude uzavřena Poradna pro oceňování šperků.

Oceňování šperků: Pondělí 14:00 - 17:00 20. 3. uzavřena 
Gemologická poradna: Středa    9:00 - 12:00  

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení probíhá výhradně na pracovišti v Praze.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.

Poslání Puncovního úřadu

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Internet a PÚ:

Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Aktuální informace

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Výroční zpráva za rok 2022
02.03.2023
Parkovací místo pro klienty PÚ v Červeném Kostelci
02.02.2023
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
10.01.2023
Varování – pozlacené stříbrné řetízky se zlatým zakončením na obou stranách
06.09.2022
Výroční zpráva za rok 2021
20.04.2022
Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 15. Listopadu 1972) - oznámení depozi
01.06.2021
Přeložené texty Konvence
18.01.2021
UPOZORNĚNÍ - uznávání punců Velké Británie
03.12.2020

další zprávy>>