UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ

Vážení zákazníci PÚ, zveřejňujeme pro vás informaci o možnostech, jak lze naložit se slitinou z drahých kovů obsahující kadmium, které je dle Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 nepřípustné užívat a uvádět na trh.

Možnost odkupu tohoto materiálu poskytuje firma Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (www.kovopb.cz) po dohodě s obchodní manažerkou divize Drahé kovy, paní Alenou Duškovou.

Slitinu z drahých kovů obsahující kadmium lze také nechat ekologicky zlikvidovat např. firmou Safina, a. s.  - Výkup odpadů    s obsahem drahých a nebezpečných kovů.

Puncovní úřad se omlouvá za delší lhůty puncovní kontroly z důvodu velkého nárůstu počtu předkládaného zboží a z důvodů personálních. V případě dotazů se obracejte přímo na ředitele OPK Mgr. Kopečného na telefon 607 081 948. Děkujeme za pochopení.

Vážení zákazníci, od 1. 4. 2024 se mění podmínky při nákupu kyselin pro zkoušení. Je nutné vyplnit Prohlášení zákazníka o konkrétním použití prekurzoru výbušnin, které najdete ve Formulářích.

Vážení klienti, pro dovozové (cizí) zboží doporučujeme využít možnost rezervovat si termín návštěvy úřadu on-line přes rezervační systém na adrese:

https://puncovni-urad.reservio.com/.

Klienti s rezervovaným termínem mají přednost!

Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

 Vážení zákazníci, v pondělí 17. 6. 2024 bude poradna pro oceňování šperků uzavřena.

Vážení zákazníci, ve středu 26. 6. 2024 bude uzavřena gemologická poradna.

Oceňování šperků: Pondělí 14:00 - 17:00  
Gemologická poradna: Středa    9:00 - 12:00  

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení probíhá výhradně na pracovišti v Praze.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.

Poslání Puncovního úřadu

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Internet a PÚ:

Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Aktuální informace

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Seminář "Puncovnictví v praxi" 8. 4. 2024
01.03.2024
Seminář "Puncovnictví v praxi" 19. 3. 2024
05.02.2024
Seminář "Zkoušení na kameni" 7. 11. 2023
30.10.2023
Aukce cenností 15. 11. 2023
19.10.2023
Seminář "Puncovnictvi v praxi" 13. 11. 2023
09.10.2023
Seminář „Puncovnictví v praxi" 14. 6. 2023
09.10.2023
Osvědčení o řízení kvality v úřadu
21.06.2023
Seminář pro začínající podnikatele a odbornou veřejnost „Puncovnictví v praxi"
12.04.2023
Výroční zpráva za rok 2022
02.03.2023
Parkovací místo pro klienty PÚ v Červeném Kostelci
02.02.2023
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
10.01.2023
Varování – pozlacené stříbrné řetízky se zlatým zakončením na obou stranách
06.09.2022
Výroční zpráva za rok 2021
20.04.2022
Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 15. Listopadu 1972) - oznámení depozi
01.06.2021
Přeložené texty Konvence
18.01.2021
UPOZORNĚNÍ - uznávání punců Velké Británie
03.12.2020

další zprávy>>