Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 23.6.2018 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Zprávy z úřadu

Z úřadu Výroční zprávy Další informace Legislativa Padělky
Zobrazit jako:
<< návrat zpět

Podrobnější informace k některým častějším otázkám

Pod tímto textem si můžete rozkliknout pro přečtení nebo i vytištění některé texty, které jsou jinak k nahlédnutí u přepážek na každém pracovišti PÚ pro styk se zákazníky.

Úvodní stránka
01 Registrace – obchodní činnosti
02 Registrace – výrobní činnosti
03 Zboží nepodléhající povinné puncovní kontrole
04 Zboží se součástmi z obecných kovů
11 Poštovní a platební styk se zahraničím
27 Limity kadmia a olova
31 Určování hustoty materiálů
32 Vážení drahých kovů nebo zboží