Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 17.1.2019 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Zprávy z úřadu

Z úřadu Výroční zprávy Další informace Legislativa Padělky
Zobrazit jako:
<< návrat zpět

Uznávání cizích punců

Uznávání zahraničních punců

Uznávání zahraničních punců

 

Stručné shrnutí současné situace

 

Kromě českých punců uznává Puncovní úřad
a) slovenské puncy na základě dohody platné od vzniku ČR (a nyní i na základě členství obou zemí v EU),
b) puncy konvenční na základě našeho členství v Konvenci (každý z členských států může použít pro vývoz svoje konvenční značky, a ty jsou platné v ostatních členských zemích),
c) puncy některých členských států EU (na základě našeho a jejich členství  v EU a na základě vzájemného prozkoumání puncovních systémů a ověření, že se jedná o označení vyjadřující srozumitelně a rozpoznatelně ryzost ekvivalentně podle českého puncovního zákona (shodný princip a úroveň puncovní kontroly).

 

Puncy států, jejichž puncovní kontrolu uznáváme za rovnocennou naší, uznáváme v případech, že ryzosti, které reprezentují, vyhovují našemu puncovnímu zákonu, a to především ustanovení o nejnižší zákonné ryzosti 585 tisícin pro zlato a 800 tisícin pro stříbro a platinu. Zboží o nižší ryzosti, byť by bylo označeno platným puncem oné země, není dovoleno pro obchodování v tuzemsku dovážet. Naopak za platný punc je nutno uznat puncovní označení odpovídající jiné ryzosti, než je česká zákonná ryzost, pokud je ale tato cizí ryzost vyšší, než nejnižší česká zákonná ryzost pro příslušný kov. Proto je například třeba uznat polskou značku pro zlato ryzosti 960/1000, ač takovou ryzost český puncovní zákon nezná, protože tato ryzost je vyšší než nejnižší česká zákonná ryzost pro zlato, t.j. 585/1000.

 

S jednotlivými státy se jedná a jejich puncovní systémy jsou posuzovány postupně, takže dosud jsou za platné označení uznávány puncovní značky  Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Velké Británie. S dalšími státy jednání dosud probíhají; jeho výsledky budou včas oznámeny.

 

Do států vyjmenovaných v předchozím odstavci lze tedy také vyvážet zboží opuncované českými puncy o příslušných ryzostech, aniž by bylo nutno je v těchto státech předkládat k další puncovní kontrole a novému označení. V případě Velké Británie je vždy požadováno také označení šperku ryzostním číslem v tisícinách, v případě Maďarska ještě probíhá úřední postup, který naše puncy v krátké době oficiálně uzná.

 

Vyobrazení uznávaných punců

 

Vyobrazení budou vyvěšena během prvního srpnového týdne na jednotlivých pracovištích pro styk se zákazníky, a od této chvíle jsou také uvedena pod tímto textem (objeví se po kliknutí na název uvedeného státu).

 

Připomenutí logického faktu, který však naši zákazníci často neznají

 

Dovezené zboží, které se nemusí předkládat k puncovní kontrole (především jde o zboží podlimitní hmotnosti – do 0,5 g/ks u zlata a do 3 g/ks u stříbra), nemusí být označeno ani puncem, ani odpovědnostní značkou; ryzostním číslem však v případě podlimitního zboží označeno být musí.


Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Velká Británie